ארגון מגדלי הירקות
חיפוש באתר
 
   
עוד באתר
 
תקשורת
עובדים וכוח אדם
ביטוח
יצוא ויצואנים
תעשייה
בשווקים וברשתות
בטיחות
על הפרק
ירקות ובריאות
תפקידים מנויים ופרסים
מן העולם
כותבים על יוסטה
אתרים מומלצים
הוועידה ה-14

קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2010

עמוד הבית>נושאים מקצועיים>הדרכה>קול קורא - מחקרים וניסויי שדה בענף הירקות לשנת 2010
 

 קול קורא

 

הנהלת ענף ירקות פונה בזאת לגופים העוסקים במו"פ ובמחקר היישומי, להגיש בקשות לתקצוב מחקרים בענף הירקות לשנת 2010.

הדיונים (במסגרת הוועדות המקצועיות של הגידולים השונים שליד הנהלת ענף ירקות) בסדרי עדיפויות בתוכניות המחקר וניסויי השדה יתקיימו במהלך חודש ספטמבר 2009.

 

יש להגיש את ההצעות על-פי המפורט להלן:

תיאור הבעיה, חומרתה, תיאור ההצעה לפתרון הבעיה והתקציב הנדרש לביצוע המחקר.

הנהלת מו"פ ירקות תיתן עדיפות למימון מחקרים וניסויי שדה בעלי היתכנות יישומית ומתן מענה לצרכים המקצועיים של מגדלי הירקות.

כמו-כן תינתן עדיפות למחקרים העוסקים בשיפורים טכנולוגיים לחיסכון בכוח-אדם.

יש להגיש את התוכנית על-פי ההנחיות המופיעות ב"קול קורא" לקראת 2010, הנמצא באתר המדען הראשי של משרד החקלאות בכתובת www.science.moag.gov.il.

דפי שער סרוקים יש לשלוח לכתובת דוא"ל zipis@moag.gov.il .

יש לשלוח שני עותקים מודפסים של ההצעה, בליווי דפי שער חתומים לשנת 2010 לאגף הירקות במשרד החקלאות, הקריה החקלאית בבית דגן: ת.ד. 28 בית דגן 50250.

מועד אחרון להגשת הצעות להנהלת הענף - 30.8.2009.

להלן יעדי פיתוח בענף הירקות.

 

עומר זידאן                                                       אברהם ארליך (נונה)

יו"ר הנהלת מו"פ ירקות                                   מנהל ענף ירקות, מועצת הצמחים

 

 

יעדי הפיתוח של ענף הירקות - 2010

 

פיתוח ואימוץ שיטות ייצור אוהדות סביבה

             ·           אימוץ זנים ושימוש בהרכבות להפחתת נזקי מחלות קרקע בגידולי הירקות

             ·            שימוש מושכל בחומרי הדברה ויישום ההדברה המשולבת

             ·           טיפול הולם במי נקז של מצעים מנותקים

             ·           פיתוח אמצעים לבקרת השימוש בדשנים בגידולי הירקות

             ·           פיתוח שיטות ואמצעים לצמצום נזקי צמחים טפיליים בגידולי הירקות

 

פיתוח מוצרים חדשים התואמים את דרישות היצוא ואת שוקי האיכות 

             ·           יישום אמצעים לשיפור האיכות בתהליכי הייצור השונים

             ·           אימוץ ואינטרודוקציה של גידולים וזנים חדשים

             ·           ייצור ושיווק של ירקות בעלי מותג ייחודי

             ·           פיתוח והרחבת גידול ירקות אורגניים

 

פיתוח וייעול בתהליכי הייצור והחדרת טכנולוגיות לחיסכון בכוח אדם

             ·           בחינה ולימוד עלויות בתהליכי ייצור ושיווק של ירקות

             ·            פיתוח ושימוש בתוכנות מחשב לניהול משק

             ·           פיתוח והכנסת טכנולוגיות לחיסכון בהוצאות הגידול

             ·            פיתוח והכנסת מתקני עזר לעבודה בבתי צמיחה

             ·            שימוש במערכי מיון ואריזה ניידים בגידולי ירקות בשטח הפתוח

             ·            התאמת ציוד לייעול הריסוס בבתי צמיחה ובשטח הפתוח

 

העמקה והטמעה של הידע בגידול ירקות בתנאים מוגנים

             ·           בקרת האקלים בבתי צמיחה ובבתי רשת

             ·           מיכון העבודה בבתי צמיחה ובבתי רשת

             ·           בחינה ושימוש ביריעות וחומרי כיסוי מתאימים

             ·           הרחבת עונות הגידול בבתי צמיחה

             ·           לימוד האגרוטכניקה של גידולים וזנים חדשים בבתי צמיחה

             ·           שיפור תנאי הסניטציה בבתי צמיחה

 

ייעול השימוש במים ופיתוח אמצעים לניטור ולבקרת ההשקיה בגידולי ירקות

             ·           יישום אמצעים אגרוטכניים לחיסכון במים

             ·           שימוש באמצעי בקרה לעיתוי ההשקיה

             ·           מיחזור מי נקז במצע מנותק

             ·           ניצול מים שוליים לגידול ירקות

                   א. מים מליחים

                   ב. מים מושבים

 

פיתוח ויישום אמצעים להפחתת השימוש בחומרי הדברה בירקות

             ·           טיפוח ואימוץ זני ירקות עמידים לפגעים המסבים נזקים כבדים לצמחים

             ·           פיתוח ויישום שיטת ההרכבה בירקות

             ·           חיפוש אמצעים כימיים ופיסיקאליים לחיטוי קרקע חילופי

             ·           שימוש מושכל באמצעים אגרוטכניים להפחתת מחלות קרקע

             ·           פיתוח ואימוץ ממשק להדברה משולבת בירקות

             ·           פיתוח והרחבת ממשקים לגידול ירקות אורגניים

             ·           ייעול השיטות והאמצעים ליישום חומרי הדברה בירקות

 

פיתוח וייצור חומר ריבוי נקי ובריא בגידולי הירקות

             ·           שימוש בזרעים בעלי איכות מתאימה בגידולי הירקות השונים

             ·           ייצור חומר ריבוי נקי ממחלות וממזיקים

             ·           ייצור שתילים בעלי איכות מתאימה

             ·           אימוץ ואינטרודוקציה של חומר ריבוי נקי מפגעים

             ·           פיתוח וטיפוח זנים בעלי יבול ואיכות מרובים

             ·           פיתוח וטיפוח זנים בכירים ואפילים להארכת עונת הייצור

 

יישום שיטות ואמצעים לשיפור האיכות של ירקות לאחר הקטיף

              ·          שימוש בטיפולי שטיפה במים חמים לשיפור איכות המוצר

              ·          פיתוח וטיפוח זנים בעלי איכות וחיי מדף ארוכים

              ·          פיתוח אמצעים להארכת חיי המדף של מיני ירקות

              ·          לימוד שיטות אריזה ייחודיות

              ·          לימוד ויישום שיטות אחסון של ירקות לאחר קטיף

ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית © 2008, רח קפלן 2, ת.ד. 40006, מיקוד 61400 ת"א, טל 036090050 irgun@yerakot.org.il
כל הזכויות שמורות לארגון מגדלי הירקות בישראל © 2008