ארגון מגדלי הירקות
חיפוש באתר
 
   
עוד באתר
 
תקשורת
עובדים וכוח אדם
ביטוח
יצוא ויצואנים
תעשייה
בשווקים וברשתות
בטיחות
על הפרק
ירקות ובריאות
תפקידים מנויים ופרסים
מן העולם
כותבים על יוסטה
אתרים מומלצים
הוועידה ה-14

נדחתה העתירה נגד מועצת הצמחים

עמוד הבית>מועצת הצמחים>שוטף>נדחתה העתירה נגד מועצת הצמחים
 

בהחלטה, שניתנה ב-19.8.09, על-ידי כבוד השופטים גב' עדנה ארבל, גב' מרים נאור ומר אליקים רובינשטיין, נדחתה עתירתם של שני מגדלים נגד סמכותה וחוקיותה של מועצת הצמחים לגבות היטלים מהחקלאים, לצורך משימותיה לפיתוח ולקידום ענפי החקלאות עליהם היא אחראית: פירות, ירקות והדרים.

בעתירה נטען, כי פעילות המועצה פוגעת בזכויות חופש העיסוק והקניין וכן כי יש לממן את פעילות המועצה מתקציב המדינה ולא באמצעות גביית היטלים מהחקלאים.

בפסק דין ארוך ומנומק, דחתה השופטת עדנה ארבל את טענות העותרים, אחת לאחת, וקבעה שפעילות המועצה הינה לתכלית ראויה, הן מבחינה ציבורית והן מבחינת קידום האינטרסים של החקלאים עצמם.
יתר על כן, בפסק הדין מודגש, שההיטלים הנגבים מהחקלאים הם מידתיים ומאוזנים בין המטרות לבין העומס המוטל על החקלאי, מה גם שעל-פי החוק, נציגי המגדלים מהווים רוב במוסדות המועצה, וממילא הם שמכריעים באשר למשימות ולהיטלים.

בדברי הסיכום שלה, מצאה לנכון השופטת ארבל לפתוח באמירה: "בעבודת האדמה, במאמץ הבלתי נדלה וקרבתו הבלתי אמצעית לטבע, שומר החקלאי על הערכים הראשוניים החשובים ביותר עליהם קמה מדינת ישראל. מועצת הצמחים קמה על מנת לחזק את ענפי החקלאות, והיא מגינה בעקיפין גם על ערכים אלה".

בתגובה להחלטת בית המשפט, מסר מנכ"ל מועצת הצמחים, צבי אלון, כי הוא מברך על כך שחילוקי הדעות הגיעו לסיומם עם הכרעת בית המשפט העליון וכי "זה הזמן לזנוח סכסוכים, לשלב כוחות ולהתרכז במשימות המקצועיות, להמשך קידום החקלאות".

ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית © 2008, רח קפלן 2, ת.ד. 40006, מיקוד 61400 ת"א, טל 036090050 irgun@yerakot.org.il
כל הזכויות שמורות לארגון מגדלי הירקות בישראל © 2008