ארגון מגדלי הירקות
חיפוש באתר
 
   
עוד באתר
 
תקשורת
עובדים וכוח אדם
ביטוח
יצוא ויצואנים
תעשייה
בשווקים וברשתות
בטיחות
על הפרק
ירקות ובריאות
תפקידים מנויים ופרסים
מן העולם
כותבים על יוסטה
אתרים מומלצים
הוועידה ה-14

סיכום שנתי של שיווק הירקות בעונת 2008/9

עמוד הבית>מועצת הצמחים>שוטף>סיכום שנתי של שיווק הירקות בעונת 2008/9
 

2008/9 החלה בחשש רב, בעקבות הקיצוץ הצפוי במכסות המים, התייקרות מחירי התשומות, ירידת שערי המטבע, המשבר הכלכלי העולמי והקטנת מסגרות האשראי לחקלאים. למרות הקשיים המרובים, הצליחו מגדלי הירקות לספק תוצרת חקלאית לשוק המקומי בהיקף ובאיכות כבשנים עברו ואף לייצא יותר תוצרת מעונת 2007/8, למרות ירידת מחירי התוצרת ופגיעה קשה ברווחיות הגידול.

בסתיו של שנת 2009 אנו צופים שהמחסור במים יביא להקטנת היקפי הגידול, אשר ישפיעו על היקפי השיווק בחורף 2009/10, הן לשוק המקומי והן ליצוא.

 

שיווק ירקות לשוק מקומי

בעונת הגידול 2008/9 שווקו לשוק המקומי כ-1.250 מיליון טונות ירקות, כמות הזהה לעונה אשתקד. המחירים לעומת זאת ירדו יחסית לעונה הקודמת, בצל המשבר הכלכלי.

השוק המקומי סבל מעודף תוצרת, בשל הכנסת תוצרת שיועדה ליצוא, אך הופנתה לשוק המקומי כתוצאה מירידת מחירים בשווקים באירופה.

במרבית מיני הירקות שווקה כמות זהה לממוצע הרב-שנתי. 

ירידת המחירים במרבית מיני הירקות, לעומת עונת 2007/8, הביאה, בממוצע, לירידת מדד מחירי הירקות בשיעור של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מדד המחירים של ירקות לצרכן ומדד מחירי הירקות הסיטוני בשנים 2009-2006 מראים על קשר ישיר בין מחירי הירקות לצרכן ולמגדל. המדד הממוצע של מחירי הירקות לצרכן בתקופה 7/2009-8/2008 ירד ב-1.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

המדד הממוצע של המחירים לצרכן, בתקופה 7/2009-8/2008 עלה ב-3.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

המדד הממוצע של מחירי התשומות עלה ב-12 החודשים האחרונים (7/2009-8/2008) בממוצע ב-5.9% לעומת התקופה המקבילה 2007/8.

מדד מחירי התשומות הגיע לשיא בחודש אוגוסט 2008, המשקף גידול ממוצע של 30% משנת 2004 במחירי התשומות.

החודשים האחרונים התאפיינו בתנודתיות רבה של מחירי הירקות. מדד מחירי הירקות הגיע לשיא בחודש אוקטובר 2008 (51% גידול בהשוואה לשנת הבסיס ממוצע 2004) לאחר שפל במחירים במהלך חודש יוני 2008 (8% גידול בהשוואה לשנת הבסיס ממוצע 2004). שיא המחירים הקודם היה בחודש פברואר 2008, שחל בעקבות הקרה שארעה בינואר 2008.

 

עונת יצוא הירקות 2008/9

בעונת היצוא 2008/9 שווקו כ-570 אלף טונות ירקות, גידול של 5% לעומת עונת יצוא 2007/8.

היצוא בעונה זו עמד בצל המשבר הכלכלי העולמי והתאפיין במחירים נמוכים במיוחד ובתחרות קשה על הצרכן האירופי. למרות הגידול בכמויות, ירד הפדיון בכ-15% לעומת העונה הקודמת והסתכם ב-400 מיליון דולר לעומת כ-470 מיליון דולר בעונה הקודמת.

מספר היצואנים שייצאו תוצרת ירקות היה כשמונים, בדומה לעונת 2007/8.

   

בעונת 2008/9 חל גידול של 24% ביצוא גזר, בשל מחסור בגזר באירופה ובמזרח אירופה, גידול של 16% ביצוא פלפל, בשל הגדלת היקפי השתילות בארץ. לעומת זאת, חלה ירידה של 40% ביצוא בטטות וירידה של 33% ביצוא מלון.

התפלגות היצוא, לפי יעדי היצוא, הושפעה מהמשבר הכלכלי ומירידות שער המטבעות ביחס לשקל. לפיכך הוסט היצוא מבריטניה למרכז אירופה ולמזרח אירופה, בשל ירידה דראסטית בשער הליש"ט.

ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית © 2008, רח קפלן 2, ת.ד. 40006, מיקוד 61400 ת"א, טל 036090050 irgun@yerakot.org.il
כל הזכויות שמורות לארגון מגדלי הירקות בישראל © 2008