ארגון מגדלי הירקות
חיפוש באתר
 
   
עוד באתר
 
תקשורת
עובדים וכוח אדם
ביטוח
יצוא ויצואנים
תעשייה
בשווקים וברשתות
בטיחות
על הפרק
ירקות ובריאות
תפקידים מנויים ופרסים
מן העולם
כותבים על יוסטה
אתרים מומלצים
הוועידה ה-14

משבר העובדים הזרים בחקלאות - מידע עדכני

עמוד הבית>ספריית מאמרים חופשיים>עובדים וכוח אדם>משבר העובדים הזרים בחקלאות - מידע עדכני
 

אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

מצורף בזה סיכום דיון דחוף וחשוב, שהתקיים ביום א' 25 באוקטובר 2009 בלשכת שר החקלאות ובהשתתפות מנכ"ל המשרד, עם מזכירי ארגוני המגדלים ומנכ"ל מועצת הצמחים.

לאחר שקיימת הבנה רבה למצוקת החקלאים החסרים ידיים עובדות, סוכמו צעדים מעשיים והפעולות שהמשרד יבצע מול המשרדים האחרים, על מנת להביא להקלה מהירה ככל הניתן למצוקה זו.

אנחנו מקווים שאכן כך יהיו פני הדברים, וששינוי ממשי יורגש בשטח.

מטה הפעולה של התאחדות חקלאי ישראל, יתכנס השבוע לשם הערכת מצב ומעקב אחר התקדמות הביצועים, ויחליט על המשך הפעילות בהתאם.

במידה ונראה וניווכח בימים הקרובים שהבעיות אינן נפתרות והסיכומים אינם מתבצעים, נצא לציבור הישראלי במאבק חסר פשרות עד להשגת פתרון, שבמסגרתו יוכלו החקלאים לשוב לשדות ולחממות ולקטוף את עמל יומם, גם אם נידרש לצעדים קיצוניים עד כדי שיבוש אספקת התוצרת, סגירת צמתים מרכזיים במדינה וכל מה שנמצא בארסנל המאבקים.

 

לנושא תהליך איזון התיקים: על הארגונים והוועדות החקלאיות להודיע לחקלאים לפנות בכל מקרה של עיכוב בלשכות משרד הפנים. יש להעביר את הנתונים לגבי עיכובים לתניב רופא - מ"מ מנהל הרשות לתכנון, וליהודית כרמי - אחראית על עובדים זרים במשרד החקלאות, למספרי הטלפון הבאים:

תניב רופא: 03-9485484

יהודית כרמי: 03-9485492

פקס: 03-9485873

ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית © 2008, רח קפלן 2, ת.ד. 40006, מיקוד 61400 ת"א, טל 036090050 irgun@yerakot.org.il
כל הזכויות שמורות לארגון מגדלי הירקות בישראל © 2008